Rozbudowa stacji 220/110 kV Piła Krzewina
o rozdzielnię 400 kV – I etap


Kwadrat
Menu start


Znaczenie inwestycji

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej Piła Krzewina ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego północnego rejonu Polski. Dzięki temu:

  • zmniejszy się ryzyko związane z ograniczeniami przesyłowymi w obrębie węzła SE Piła Krzewina,
  • poprawią się warunki stabilności napięciowej w obszarze węzła Piła Krzewina,
  • poprawi się jakość przesyłu energii elektrycznej,
  • poprawi się niezawodność pracy KSE, a szczególnie rejonu północnego Polski,
  • pojawi się możliwość przyłączenia kolejnych połączeń liniowych na poziomie 400 kV,
  • będą możliwe przyłączenia farm wiatrowych.

  INWESTOR WYKONAWCA
  Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Control Process S.A.