Rozbudowa stacji 220/110 kV Piła Krzewina
o rozdzielnię 400 kV – I etap


Kwadrat
Menu start


Kto jest kim w inwestycji

Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. – Inwestor

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego (OSP) energii elektrycznej w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Forma prawna oraz zakres jej odpowiedzialności - jako OSP – określony jest w ustawie Prawo energetyczne.

PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej siecią przesyłową (400 kV i 220 kV oraz częstotliwości 50 Hz) do wszystkich regionów kraju. Są odpowiedzialne za wykonywanie szeregu obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego, rozwojem sieci przesyłowej i połączeń transgranicznych z sąsiednimi systemami. PSE są właścicielem ponad 14000 kilometrów linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

www.pse.pl


Control Process S.A.

Control Process S.A. – Wykonawca

Control Process S.A. jest jednym z wiodących przedsiębiorstw zajmujących się realizacją w systemie „pod klucz” inwestycji w sektorze budownictwa specjalistycznego w Polsce. Posiadając udziały w kilkunastu specjalistycznych spółkach zależnych, stoi na czele Grupy Kapitałowej Control Process, jednego z największych podmiotów tego typu w kraju. Spółki Grupy Kapitałowej, świadczą kompleksowe usługi inżynieryjno-budowlane dla najważniejszych obszarów polskiej gospodarki (wydobycie, przetwarzanie, transport i magazynowanie ropy naftowej i gazu ziemnego, produkcja, dystrybucja oraz rozdział energii elektrycznej i cieplnej, obiekty służące ochronie środowiska, instalacje przemysłowe oraz obiekty infrastrukturalne).

www.controlprocess.pl

  INWESTOR WYKONAWCA
  Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Control Process S.A.