Rozbudowa stacji 220/110 kV Piła Krzewina
o rozdzielnię 400 kV – I etap


Kwadrat
Menu start


Lokalizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Piła Krzewina

Wybudowana w 1979 roku stacja elektroenergetyczna Piła Krzewina znajduje się w województwie wielkopolskim, w powiecie pilskim w gminie Kaczory w miejscowości Krzewina. Usytuowana jest na trasie linii 220 kV pomiędzy stacjami Żydowo i Plewiska. Właścicielem działek gruntowych, o łącznej powierzchni 4,6 ha, na których znajduje się stacja 220/110 kV Piła Krzewina, jest Skarb Państwa, a PSE S.A. posiada prawo wieczystego użytkowania. Obecnie teren stacji zajmuje obszar około 3,9 ha. Rozbudowa stacji będzie wymagała powiększenia terenu. Do wybudowania rozdzielni 400 kV konieczny będzie zakup terenu o powierzchni ok. 7,3 ha.


Lokalizacja stacji elektroenergetycznej Płock
Lokalizacja SE Piła Krzewina

  INWESTOR WYKONAWCA
  Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Control Process S.A.