Rozbudowa stacji 220/110 kV Piła Krzewina
o rozdzielnię 400 kV – I etap


Kwadrat
Menu start


Zakres prac

Rozbudowa stacji 220/110 kV SE Piła Krzewina o rozdzielnię 400 kV odbywać się będzie w 5 etapach w sposób zsynchronizowany czasowo z budową nowych linii oraz stacji elektroenergetycznych w rejonie północno-centralnej części kraju przewidzianych w Planie Rozwoju Sieci Przesyłowej. Każdy etap będzie stanowił odrębne zadanie inwestycyjne. W ramach niniejszego zadania zostanie wykonany etap I budowy rozdzielni 400 kV. Budowana rozdzielnia 400 kV będzie pracowała na napięciu 220 kV i powiązana będzie z siecią 220 kV następującymi powiązaniami liniowymi:

 • dwutorową linią 400 kV kierunek SE Bydgoszcz Zachód,
 • jednotorową linią 220 kV kierunek SE Plewiska,
 • połączona z istniejącą rozdzielnią 220 kV SE Piła Krzewina.

Etap I rozbudowy SE Piła Krzewina obejmuje:

 • przebudowę odcinków wprowadzeń liniowych do SE Piła Krzewina:
  • wprowadzenie dwutorowej linii 400 kV z kierunku SE Plewiska,
  • wprowadzenie linią kablową przebudowanego odcinka linii 110 kV z kierunku GPZ Chodzież,
  • wprowadzenie linią kablową przebudowanego odcinka linii 15 kV zasilającej potrzeby własne stacji.
 • budowę i montaż elementów rozdzielni 400 kV,
 • budowę budynku technologicznego,
 • rozbudowę infrastruktury technicznej.

W następnych etapach, w ramach odrębnych działań, przewiduje się wprowadzenie do stacji co najmniej następujących linii 400 kV:

 • dwutorowej linii 400 kV z SE Plewiska,
 • dwutorowej linii 400 kV z kierunku SE Dunowo i SE Żydowo – Kierzkowo (po jednym torze z każdego kierunku).

  INWESTOR WYKONAWCA
  Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Control Process S.A.