Rozbudowa stacji 220/110 kV Piła Krzewina
o rozdzielnię 400 kV – I etap


Kwadrat
Menu start


Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji. W razie wątpliwości i pytań prosimy o wypełnienie poniższego formularza.


Imię
Nazwisko
Miejscowość
Telefon
E-mail
Treść
 

 


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 Nr 133 poz. 833 wraz z póź. zm.), w celu i zakresie przekazywania informacji na temat inwestycji pod nazwą "Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Piła Krzewina".
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że administratorem moich danych osobowych są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie 05-250, ul. Warszawska 165, oraz, że udostępnianie danych jest dobrowolne, jak również o prawie wglądu do treści moich danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.

  INWESTOR WYKONAWCA
  Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Control Process S.A.