Rozbudowa stacji 220/110 kV Piła Krzewina
o rozdzielnię 400 kV – I etap


Kwadrat
Menu start


Komunikacja społeczna

Rozbudowa i modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Piła Krzewina jest inwestycją celu publicznego, jednym z elementów modernizacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE).


Wszyscy zainteresowani tym projektem mogą zgłaszać swoje pytania i uwagi bezpośrednio na miejscu, do kierownika budowy lub inspektora nadzoru. Dane kontaktowe do nich można znaleźć na tablicy informacyjnej budowy. Z Wykonawcą inwestycji można także kontaktować się za pośrednictwem biura prasowego lub poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej.


Jesteśmy do Państwa dyspozycji przez cały okres prowadzenia inwestycji.


O terminach realizacji istotnych elementów inwestycji będziemy Państwa informować za pomocą plakatów. Postępy prac mogą Państwo śledzić na stronie internetowej, na której zamieszczamy informacje o tym, jakie działania zostały już zrealizowane. Do Państwa dyspozycji są również broszury informacyjne, które zawierają najistotniejsze informacje dotyczące realizowanego przedsięwzięcia. Materiały te dostępne są w Urzędzie Gminy Kaczory oraz w wersji elektronicznej - na stronie internetowej.

  INWESTOR WYKONAWCA
  Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Control Process S.A.