Rozbudowa stacji 220/110 kV Piła Krzewina
o rozdzielnię 400 kV – I etap


Kwadrat
Menu start


AKTUALNOŚCI

wrzesień-październik 2017 r.

Trwają prace przy rozbudowie stacji elektroenergetycznej Piła Krzewina. Na zdjęciach budowa budynku technologicznego, posadowienia fundamentów na terenie powstającej rozdzielni 400 kV oraz fundamentów dla bramek liniowych. Odbywa się także montaż kanałów kablowych wraz z drenażem. Układane są ochronne rury na potrzeby skablowania fragmentu linii 110 kV Krzewina – Chodzież.

Aktualności Stacja Piła Krzewina wrzesień-październik 2017 Aktualności Stacja Piła Krzewina wrzesień-październik 2017
Aktualności Stacja Piła Krzewina wrzesień-październik 2017 Aktualności Stacja Piła Krzewina wrzesień-październik 2017
Aktualności Stacja Piła Krzewina wrzesień-październik 201716 czerwca 2017 r.

Wykonawca prowadzący rozbudowę stacji 220/110 kV Piła Krzewina otrzymał pozwolenie na budowę rozdzielni 400 kV. Decyzja jest prawomocna.


ZOBACZ WSZYSTKIE
Lokalizacja Stacji Piła-Krzewina
INWESTOR INŻYNIER KONTRAKTU WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna PSE Inwestycje S.A. Control Process S.A.