Rozbudowa stacji 220/110 kV Piła Krzewina
o rozdzielnię 400 kV – I etap


Kwadrat
Menu start


AKTUALNOŚCI

styczeń 2019 r.

Testy w rozdzielni 400 kV

Trwają prace przy drogach wewnętrznych, oświetleniu i wprowadzeniu linii 220 kV z SE Plewiska, odcinek między bramką a słupem nr 209. Zakończono montaż ogrodzenia zbiornika retencyjnego. W rozdzielni 400 kV prowadzone są testy.

Aktualności Stacja Piła Krzewina styczeń 2019 Aktualności Stacja Piła Krzewina styczeń 2019
Aktualności Stacja Piła Krzewina styczeń 2019 Aktualności Stacja Piła Krzewina styczeń 2019listopad-grudzień 2018 r.

Na stacji Piła Krzewina trwają prace drogowe i montaż oświetlenia. Zakończono roboty związane z montażem ogrodzenia i bramy wjazdowej. Przeprowadzane są również testy SAT oraz odbywają się szkolenia obsługi stacji.

Aktualności Stacja Piła Krzewina listopad-grudzień 2018 Aktualności Stacja Piła Krzewina listopad-grudzień 2018
Aktualności Stacja Piła Krzewina listopad-grudzień 2018 Aktualności Stacja Piła Krzewina listopad-grudzień 2018


ZOBACZ WSZYSTKIE
Lokalizacja Stacji Piła-Krzewina
  INWESTOR WYKONAWCA
  Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Control Process S.A.