Rozbudowa stacji 220/110 kV Piła Krzewina
o rozdzielnię 400 kV – I etap


Kwadrat
Menu start


Galeria

Stacja Piła-Krzewina galeria
Obecny wygląd stacji elektroenergetycznej Piła Krzewina
(21.06.2016 r.)
   

INWESTOR INŻYNIER KONTRAKTU WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna PSE Inwestycje S.A. Control Process S.A.