Rozbudowa stacji 220/110 kV Piła Krzewina
o rozdzielnię 400 kV – I etap


Kwadrat
Menu start


Aktualności


luty 2019 r.

Przeprowadzono próbę napięciową i obciążeniową nowobudowanej rozdzielni. Ponadto rozpoczęły się prace związane z przebudową odcinka linii napowietrznej 220 kV Plewiska – Piła Krzewina na podejściu do nowej rozdzielni. Trwają pracę prace przygotowawcze pod budowę drogi wewnętrznej i kanalizacji deszczowej na rozdzielni 110kV.

Aktualności Stacja Piła Krzewina luty 2019 Aktualności Stacja Piła Krzewina luty 2019
Aktualności Stacja Piła Krzewina luty 2019styczeń 2019 r.

Testy w rozdzielni 400 kV

Trwają prace przy drogach wewnętrznych, oświetleniu i wprowadzeniu linii 220 kV z SE Plewiska, odcinek między bramką a słupem nr 209. Zakończono montaż ogrodzenia zbiornika retencyjnego. W rozdzielni 400 kV prowadzone są testy.

Aktualności Stacja Piła Krzewina styczeń 2019 Aktualności Stacja Piła Krzewina styczeń 2019
Aktualności Stacja Piła Krzewina styczeń 2019 Aktualności Stacja Piła Krzewina styczeń 2019listopad-grudzień 2018 r.

Na stacji Piła Krzewina trwają prace drogowe i montaż oświetlenia. Zakończono roboty związane z montażem ogrodzenia i bramy wjazdowej. Przeprowadzane są również testy SAT oraz odbywają się szkolenia obsługi stacji.

Aktualności Stacja Piła Krzewina listopad-grudzień 2018 Aktualności Stacja Piła Krzewina listopad-grudzień 2018
Aktualności Stacja Piła Krzewina listopad-grudzień 2018 Aktualności Stacja Piła Krzewina listopad-grudzień 2018sierpień-wrzesień 2018 r.

Na stacji zakończono montaż i malowanie słupa na stanowisku nr 210 oraz wykonano fundament słupa nr 209. Trwa montaż szafy monitoringu. Montowane jest też oświetlenie terenu stacji. Kończy się budowa ogrodzenia. Cały czas realizowane są prace drogowe i niwelacja terenu.

Aktualności Stacja Piła Krzewina sierpień-wrzesień 2018 Aktualności Stacja Piła Krzewina sierpień-wrzesień 2018
Aktualności Stacja Piła Krzewina sierpień-wrzesień 2018 Aktualności Stacja Piła Krzewina sierpień-wrzesień 2018
Aktualności Stacja Piła Krzewina sierpień-wrzesień 2018 Aktualności Stacja Piła Krzewina sierpień-wrzesień 2018czerwiec – lipiec 2018 r.

Zakończył się montaż głowic kablowych skablowanego odcinka linii Krzewina – Chodzież. Obecnie na terenie stacji trwa montaż słupa 400 kV linii Krzewina – Plewiska. Równocześnie prowadzone są prace rozruchowe nowej rozdzielni 400 kV.

Aktualności Stacja Piła Krzewina czerwiec – lipiec 2018 Aktualności Stacja Piła Krzewina czerwiec – lipiec 2018
Aktualności Stacja Piła Krzewina czerwiec – lipiec 2018 Aktualności Stacja Piła Krzewina czerwiec – lipiec 2018maj 2018 r.

Obecnie trwają prace związane z układaniem kabli, montażem oszynowania górnego, regulowane są pantografy. Montowane jest ogrodzenie i wykonywane wewnętrzne drogi.

Aktualności Stacja Piła Krzewina maj 2018 Aktualności Stacja Piła Krzewina maj 2018
Aktualności Stacja Piła Krzewina maj 2018marzec 2018 r.

Realizujący rozbudowę stacji Piła Krzewina prowadzą obecnie prace wykończeniowe budynku technologicznego, trwa także montaż szaf kablowych i obwodów pierwotnych.

Aktualności Stacja Piła Krzewina marzec 2018 Aktualności Stacja Piła Krzewina marzec 2018
Aktualności Stacja Piła Krzewina marzec 2018 Aktualności Stacja Piła Krzewina marzec 2018luty 2018 r.

Obecnie trwają prace wykończeniowe budynku technologicznego; montowane są sufity, technologiczna podłoga, malowane są ściany. Realizowane są prace elektryczne oraz montaż klimatyzacji i wentylacji. Na terenie nowobudowanej rozdzielni 400 kV odbywa się montaż tzw. obwodów pierwotnych. Prace odbywają się mimo niekorzystnych warunków pogodowych.

Aktualności Stacja Piła Krzewina luty 2018 Aktualności Stacja Piła Krzewina luty 2018
Aktualności Stacja Piła Krzewina luty 2018 Aktualności Stacja Piła Krzewina luty 2018grudzień 2017 r.

Na budowie trwa montaż konstrukcji wysokich rozdzielni 400 kV. Ponadto prowadzone są prace przy montażu kanałów kablowych, drabinek kablowych oraz uziemieniu stacji. W budynku technologicznym rozpoczęto tynkowanie ścian.

Aktualności Stacja Piła Krzewina grudzień 2017 Aktualności Stacja Piła Krzewina grudzień 2017
Aktualności Stacja Piła Krzewina grudzień 2017listopad 2017 r.

Prace przy rozbudowie stacji są kontynuowane. Poniższe zdjęcia przedstawiają montaż drabinek w kanałach kablowych oraz przepustów drogowych na powstającej rozdzielni 400 kV, a także montaż konstrukcji stalowych pod urządzenia stacyjne. W budynku technologicznym została wylana posadzka, trwają przygotowania do wzniesienia konstrukcji dachu.

Aktualności Stacja Piła Krzewina listopad 2017 Aktualności Stacja Piła Krzewina listopad 2017
Aktualności Stacja Piła Krzewina listopad 2017 Aktualności Stacja Piła Krzewina listopad 2017
Aktualności Stacja Piła Krzewina listopad 2017 Aktualności Stacja Piła Krzewina listopad 2017wrzesień-październik 2017 r.

Trwają prace przy rozbudowie stacji elektroenergetycznej Piła Krzewina. Na zdjęciach budowa budynku technologicznego, posadowienia fundamentów na terenie powstającej rozdzielni 400 kV oraz fundamentów dla bramek liniowych. Odbywa się także montaż kanałów kablowych wraz z drenażem. Układane są ochronne rury na potrzeby skablowania fragmentu linii 110 kV Krzewina – Chodzież.

Aktualności Stacja Piła Krzewina wrzesień-październik 2017    Aktualności Stacja Piła Krzewina wrzesień-październik 2017
Aktualności Stacja Piła Krzewina wrzesień-październik 2017    Aktualności Stacja Piła Krzewina wrzesień-październik 2017
Aktualności Stacja Piła Krzewina wrzesień-październik 201716 czerwca 2017 r.

Wykonawca prowadzący rozbudowę stacji 220/110 kV Piła Krzewina otrzymał pozwolenie na budowę rozdzielni 400 kV. Decyzja jest prawomocna.marzec 2017 r.

W dniu 3 marca 2017 wykonawca uzyskał prawomocną decyzję o wydaniu pozwoleniu na budowę dla nowego budynku stacyjnego. Nowy budynek został zlokalizowany na terenie istniejącej stacji Piła Krzewina.23 stycznia 2017 r.

Wykonawca inwestycji prowadzi działania zmierzające do uzyskania pozwolenia na budowę budynku technologicznego stacji elektroenergetycznej Piła Krzewina. Jednocześnie odbywają się rozmowy, które mają wyłonić wykonawcę tego obiektu.listopad 2016 r.

4 listopada w Kaczorach odbyła się sesja Rady Gminy. Przedstawiciele wykonawcy mieli okazję zapoznać radnych i mieszkańców z inwestycją. Informowali więc o harmonogramie rozbudowy stacji elektroenergetycznej w Krzewinie, działaniach zmierzających do uzyskania decyzji środowiskowej oraz pozwoleń na budowę. Radnych interesowała głównie kwestia podatków od inwestycji, jakie zasilą gminną kasę.wrzesień 2016 r.

Wykonawca inwestycji przypomina, że od końca lipca w Urzędzie Gminy Kaczory działają punkty informacyjne, w których dostępne są foldery o rozbudowie stacji elektroenergetycznej. W razie pytań zapraszamy również do korzystania z formularza kontaktowego zamieszczonego na naszej stronie.27 lipca 2016 r.

Punkty informacyjne w Kaczorach

W Urzędzie Gminy Kaczory czynne są od 27 lipca br. punkty informacyjne. W obu – w sekretariacie oraz na parterze urzędu – dostępne są foldery o inwestycji.

Aktualności Stacja Piła Krzewina lipiec 2016    Aktualności Stacja Piła Krzewina lipiec 201629 czerwca 2016 r.

Spotkanie z wójtem

Przedstawiciele Wykonawcy rozbudowy stacji Piła Krzewina spotkali się z wójtem gminy Kaczory, Brunonem Wolskim. Przedstawili plany rozbudowy stacji, harmonogram prac, poinformowali także o efektach negocjacji z właścicielami gruntów, o które ma być powiększony teren stacji.


  INWESTOR WYKONAWCA
  Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Control Process S.A.