Rozbudowa stacji 220/110 kV Piła Krzewina
o rozdzielnię 400 kV – I etap


Kwadrat
Menu start


AKTUALNOŚCI

marzec 2018 r.

Realizujący rozbudowę stacji Piła Krzewina prowadzą obecnie prace wykończeniowe budynku technologicznego, trwa także montaż szaf kablowych i obwodów pierwotnych.

Aktualności Stacja Piła Krzewina marzec 2018 Aktualności Stacja Piła Krzewina marzec 2018
Aktualności Stacja Piła Krzewina marzec 2018 Aktualności Stacja Piła Krzewina marzec 2018luty 2018 r.

Obecnie trwają prace wykończeniowe budynku technologicznego; montowane są sufity, technologiczna podłoga, malowane są ściany. Realizowane są prace elektryczne oraz montaż klimatyzacji i wentylacji. Na terenie nowobudowanej rozdzielni 400 kV odbywa się montaż tzw. obwodów pierwotnych. Prace odbywają się mimo niekorzystnych warunków pogodowych.

Aktualności Stacja Piła Krzewina luty 2018 Aktualności Stacja Piła Krzewina luty 2018
Aktualności Stacja Piła Krzewina luty 2018 Aktualności Stacja Piła Krzewina luty 2018


ZOBACZ WSZYSTKIE
Lokalizacja Stacji Piła-Krzewina
  INWESTOR WYKONAWCA
  Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Control Process S.A.