Stacja Piła Krzewina

Rozbudowa stacji 220/110 kV Piła Krzewina
o rozdzielnię 400 kV – I etap


Kwadrat
Menu start


AKTUALNOŚCI

maj 2018 r.

Obecnie trwają prace związane z układaniem kabli, montażem oszynowania górnego, regulowane są pantografy. Montowane jest ogrodzenie i wykonywane wewnętrzne drogi.

Aktualności Stacja Piła Krzewina maj 2018 Aktualności Stacja Piła Krzewina maj 2018
Aktualności Stacja Piła Krzewina maj 2018marzec 2018 r.

Realizujący rozbudowę stacji Piła Krzewina prowadzą obecnie prace wykończeniowe budynku technologicznego, trwa także montaż szaf kablowych i obwodów pierwotnych.

Aktualności Stacja Piła Krzewina marzec 2018 Aktualności Stacja Piła Krzewina marzec 2018
Aktualności Stacja Piła Krzewina marzec 2018 Aktualności Stacja Piła Krzewina marzec 2018


ZOBACZ WSZYSTKIE
Lokalizacja Stacji Piła-Krzewina
  INWESTOR WYKONAWCA
  Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Control Process S.A.