Rozbudowa stacji 220/110 kV Piła Krzewina
o rozdzielnię 400 kV – I etap


Kwadrat
Menu start


AKTUALNOŚCI

grudzień 2017 r.

Na budowie trwa montaż konstrukcji wysokich rozdzielni 400 kV. Ponadto prowadzone są prace przy montażu kanałów kablowych, drabinek kablowych oraz uziemieniu stacji. W budynku technologicznym rozpoczęto tynkowanie ścian.

Aktualności Stacja Piła Krzewina grudzień 2017 Aktualności Stacja Piła Krzewina grudzień 2017
Aktualności Stacja Piła Krzewina grudzień 2017listopad 2017 r.

Prace przy rozbudowie stacji są kontynuowane. Poniższe zdjęcia przedstawiają montaż drabinek w kanałach kablowych oraz przepustów drogowych na powstającej rozdzielni 400 kV, a także montaż konstrukcji stalowych pod urządzenia stacyjne. W budynku technologicznym została wylana posadzka, trwają przygotowania do wzniesienia konstrukcji dachu.

Aktualności Stacja Piła Krzewina listopad 2017 Aktualności Stacja Piła Krzewina listopad 2017
Aktualności Stacja Piła Krzewina listopad 2017 Aktualności Stacja Piła Krzewina listopad 2017
Aktualności Stacja Piła Krzewina listopad 2017 Aktualności Stacja Piła Krzewina listopad 2017


ZOBACZ WSZYSTKIE
Lokalizacja Stacji Piła-Krzewina
  INWESTOR WYKONAWCA
  Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Control Process S.A.