Rozbudowa stacji 220/110 kV Piła Krzewina
o rozdzielnię 400 kV – I etap


Kwadrat
Menu start


AKTUALNOŚCI

luty 2019 r.

Przeprowadzono próbę napięciową i obciążeniową nowobudowanej rozdzielni. Ponadto rozpoczęły się prace związane z przebudową odcinka linii napowietrznej 220 kV Plewiska – Piła Krzewina na podejściu do nowej rozdzielni. Trwają pracę prace przygotowawcze pod budowę drogi wewnętrznej i kanalizacji deszczowej na rozdzielni 110kV.

Aktualności Stacja Piła Krzewina luty 2019 Aktualności Stacja Piła Krzewina luty 2019
Aktualności Stacja Piła Krzewina luty 2019styczeń 2019 r.

Testy w rozdzielni 400 kV

Trwają prace przy drogach wewnętrznych, oświetleniu i wprowadzeniu linii 220 kV z SE Plewiska, odcinek między bramką a słupem nr 209. Zakończono montaż ogrodzenia zbiornika retencyjnego. W rozdzielni 400 kV prowadzone są testy.

Aktualności Stacja Piła Krzewina styczeń 2019 Aktualności Stacja Piła Krzewina styczeń 2019
Aktualności Stacja Piła Krzewina styczeń 2019 Aktualności Stacja Piła Krzewina styczeń 2019


ZOBACZ WSZYSTKIE
Lokalizacja Stacji Piła-Krzewina
  INWESTOR WYKONAWCA
  Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Control Process S.A.