Rozbudowa stacji 220/110 kV Piła Krzewina
o rozdzielnię 400 kV – I etap


Kwadrat
Menu start


AKTUALNOŚCI

luty 2018 r.

Obecnie trwają prace wykończeniowe budynku technologicznego; montowane są sufity, technologiczna podłoga, malowane są ściany. Realizowane są prace elektryczne oraz montaż klimatyzacji i wentylacji. Na terenie nowobudowanej rozdzielni 400 kV odbywa się montaż tzw. obwodów pierwotnych. Prace odbywają się mimo niekorzystnych warunków pogodowych.

Aktualności Stacja Piła Krzewina luty 2018 Aktualności Stacja Piła Krzewina luty 2018
Aktualności Stacja Piła Krzewina luty 2018 Aktualności Stacja Piła Krzewina luty 2018grudzień 2017 r.

Na budowie trwa montaż konstrukcji wysokich rozdzielni 400 kV. Ponadto prowadzone są prace przy montażu kanałów kablowych, drabinek kablowych oraz uziemieniu stacji. W budynku technologicznym rozpoczęto tynkowanie ścian.

Aktualności Stacja Piła Krzewina grudzień 2017 Aktualności Stacja Piła Krzewina grudzień 2017
Aktualności Stacja Piła Krzewina grudzień 2017


ZOBACZ WSZYSTKIE
Lokalizacja Stacji Piła-Krzewina
  INWESTOR WYKONAWCA
  Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Control Process S.A.