Rozbudowa stacji 220/110 kV Piła Krzewina
o rozdzielnię 400 kV – I etap


Kwadrat
Menu start


AKTUALNOŚCI

sierpień-wrzesień 2018 r.

Na stacji zakończono montaż i malowanie słupa na stanowisku nr 210 oraz wykonano fundament słupa nr 209. Trwa montaż szafy monitoringu. Montowane jest też oświetlenie terenu stacji. Kończy się budowa ogrodzenia. Cały czas realizowane są prace drogowe i niwelacja terenu.

Aktualności Stacja Piła Krzewina sierpień-wrzesień 2018 Aktualności Stacja Piła Krzewina sierpień-wrzesień 2018
Aktualności Stacja Piła Krzewina sierpień-wrzesień 2018 Aktualności Stacja Piła Krzewina sierpień-wrzesień 2018
Aktualności Stacja Piła Krzewina sierpień-wrzesień 2018 Aktualności Stacja Piła Krzewina sierpień-wrzesień 2018czerwiec – lipiec 2018 r.

Zakończył się montaż głowic kablowych skablowanego odcinka linii Krzewina – Chodzież. Obecnie na terenie stacji trwa montaż słupa 400 kV linii Krzewina – Plewiska. Równocześnie prowadzone są prace rozruchowe nowej rozdzielni 400 kV.

Aktualności Stacja Piła Krzewina czerwiec – lipiec 2018 Aktualności Stacja Piła Krzewina czerwiec – lipiec 2018
Aktualności Stacja Piła Krzewina czerwiec – lipiec 2018 Aktualności Stacja Piła Krzewina czerwiec – lipiec 2018


ZOBACZ WSZYSTKIE
Lokalizacja Stacji Piła-Krzewina
  INWESTOR WYKONAWCA
  Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Control Process S.A.